2014 මාර්තු


විශේෂාංග
Politics   කාලීන  සංවාද  කවි/Poems  කෙටි කතාව  හිනා .. හිනා
කටට රහට හෙටට පිපෙන මල්/Kids' Corner
Contact Us

ගරා වැටෙමින් පවතින පන්සලක් ප්‍රතිසංස්කරණය කරන්නට උදව් කරමු. බුද්ධාගම රැක ගනිමු. වැඩි විස්තර මෙතැනින් බලා ගන්න.

 රිද්ම රාත්‍රිය By Vernon Fernando

 ඔබ මග නොහැරිය යුතු අවස්තාවක්... වර්නන් ප්‍රනාන්දු, තම 40 වසරක සංගීත දිවිය සමරමින් ඉදිරිපත් කරන " රිද්ම රාත්‍රිය " සංගීතමය ප්‍රසංගය කාටත් රස විඳිය හැකි එකක්. එහෙම නං....හමුවෙමු ආයෙත් 2014 මාර්තු 22 වන දින ප.ව. 6.30 ට Duarte  Performing Arts Center හිදී.
වැඩිවිස්තර මෙතැනින්

වර්නන් ප්‍රනාන්දු තම සංදර්ශනය පිළිබඳව සුනිල් සේමසිංහයන් සමඟ කරන සම්මුඛ සාකච්ඡාව .
මෙතැනින් බලා ගන්න.

 ලොස් ඇන්ජලිස් අවට පදිංචි ශ්‍රී ලාංකිකයන් සතු ව්‍යාපාර වලින් කීපයක්. හැකි සෑම අවස්තාවකදීම ඔවුන්ගේ සහාය ලබා ගන්න. ඔවුන්ට නැගී සිටීමට දිරි දෙන්න. Nanda Malini / Victor Ratnayake in Los Angeles- 2014 April 19

       Its the Tax time.
         OBAMA CARE

         MakeUp
DJ/Solo Performer
Kithsiri Fernando
818-618-0643